• Hyundai i10 2014

    majhoajanh

    "Hom vua roi xe minh chay dc tron ..."

    08:07:32 07/04/2014
    Hom vua roi xe minh chay dc tron 700 km tu luc lay xe. Do 1trieu tien xang di vua het, tinh ra trung binh xe an het khoang 6,5 l/100km
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?