• Hyundai EON 2012

    Nguyễn Trọng Cảnh

    "Hợp lý trong phân khúc. ..."

    10:31:57 12/05/2014
    Hợp lý trong phân khúc. Giá hợp lý cho số tiền bỏ ra  bản 2013 có 320 triệu.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?