• Peugeot 408 2014

    Thanh Nguyen Phuoc

    "Peugoet 408 hao nhiên liệu"

    11:11:01 22/12/2016
    Tôi tên là Nguyễn Phước Thành. Tôi có nhận xét như sau: Tôi đã mua xe peugeot 408 Premium, qua gần 3 tháng đã mua và sử dụng tôi thấy quá hao xăng, mức tiêu hao gấp hơn hai lần mà nhà sản xuất công bố (15 lít/100km). Đề nghị Trường Hải Au to cũng như nhà sản xuất cho kiểm tra lại, chứ tiêu hao nhiên liệu như thế này không thể chấp nhận được. TKS!
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?