• Subaru Forester 2014

    Cong Dinh

    "Máy mạnh nhưng mô men ..."

    01:43:14 17/11/2014
    Máy mạnh nhưng mô men xoắn chưa cao nên đề pa chưa thật sự Ấn tượng chỉ đến khi đạp thắng thấy xe đầm thật lái.nội thất chưa thuyết phục với tầm tiền đó
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?