• KIA Sorento 2014

    Nhatquang Nhat

    "mình cũng đang dùng em này 35 000 km thấy hài lòng hoàn toàn"

    14:28:50 13/05/2015
    bác ở trên không biết thế nào chứ em hoàn toàn hai long về new sò này chỉ có việt map là mình hầu như không dùng đến vì thử dùng 1 lần nhưng không ưng ý nên mình không dùng nữa thôi ,về nhiêu liệu thì em cũng đang chạy máy dầu 2.2 mà chuyên chạy đường trường đèo dốc nếu chạy đều ga chỉ mất có 6lit/100 km thôi à nếu cứ chạy ào ào thì cũng chỉ có 7,5 lit/100 km thôi mà đó là em chạy đường đèo dộc mà xe em số tự động ạ, em chạy fotuner của toyota thì đi đường đèo lắc thôi rồi luôn, chạy 2 chiếc đường đèo về cảm giác mệt khác nhau hoàn toàn ,1like cho new sò ,còn santafe thì em không dám bì vì cũng chưa thử chạy em nay lần nào nói tóm lại bằng tiền đó thì em hoàn toàn hài lòng với new sò ,còn so sánh với CX5 thì không cùng phân khúc mà nếu có cho chon 2 chiếc thì em cũng chon new sò
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?