• Chevrolet Colorado 2013

    car-is-1

    " vẫn thích Ranger hơn ..."

    20:56:50 25/01/2014
     vẫn thích Ranger hơn là colorado
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

bác chắc là sale của ford rùi.

14:18:17 17/08/2016