• Chevrolet Aveo / Gentra 2013

    Nguyễn ngọc sơn

    "Nếu có sự lụa chọn thì ..."

    16:04:34 23/03/2014
    Nếu có sự lụa chọn thì sẽ là số sàn, nhưng mua xe cũ, hjhj
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?