• Peugeot 408 2014

    saigoncool

    "Nếu những người lớn ..."

    16:39:51 09/01/2014
    Nếu những người lớn tuổi đi đường xá ở Việt Nam thì khá mệt vì không có trợ lực lái, còn lái ở Cao tốc thì rất tốt, đầm, máy bốc, tăng tốc nhanh, xe chắc chắn. 
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?