• Chevrolet Colorado 2013

    Nguyễn Tuấn

    "Nếu nói về tiện nghi em ..."

    11:54:45 21/03/2013
    Nếu nói về tiện nghi em đem lại thì có lẽ hiện nay chưa chiếc pickup phân phối chính hãng nào qua được em này!
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?