• Chevrolet Spark / Matiz 2013

    Honda Ô Tô Phước Thành

    "Ngon bổ rẻ nhưng không ..."

    11:40:32 13/02/2014
    Ngon bổ rẻ nhưng không đẹp.Chất lượng thua xa Hyundai nhiều quá.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?