• Hyundai i20 2013

    Hyundaimientrung

    "Nhìn chung xe bắt mắt, ..."

    21:28:27 02/07/2014
    Nhìn chung xe bắt mắt, chỉ tiếc trang bị trên xe ít quá có thể gắn độ thêm, giá tốt.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?