• Nissan Sunny 2013

    nguyễn hoàng oanh

    "Nissan không cạnh tranh lại ..."

    14:04:59 15/04/2014
    Nissan không cạnh tranh lại Honda City rồi, dùng giá cả hợp lý nhưng người tiêu dùng vẫn tin vào thương hiệu hơn
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?