• KIA K3 2013

    Bạch Thanh Phong

    "Nói chung so với tầm tiền ..."

    00:49:36 27/03/2014
    Nói chung so với tầm tiền như vậy thì K3 là một mẫu xe xứng đáng cho người mua xe lần đầu.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?