• Toyota Innova 2012

    khaiminh

    "Nói chung xe này hợp với ..."

    18:48:25 29/01/2013
    Nói chung xe này hợp với các doanh nghiệp làm kinh tế và các khách hàng chuộng phong cách "ăn chắc mặc bền". Nếu là xe dùng cho gia đình thì vẫn còn có nhiều sự lựa chọn khác.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Xe này thành công ở VN vì nó bảo đảm được 2 yếu tố "hàng đầu" trong suy nghĩ của đại đa số người dân: Tính kinh tế (ít hao xăng, giữ giá, phụ tùng dễ thay) và sự "an tâm" về mặt tâm lý (thương hiệu được tin tưởng, nhiều người dùng thì an tâm hơn là dùng cái xe chỉ có một số người dùng).

18:48:49 29/01/2013