• Mitsubishi Mirage 2013

    dh3298198

    "Qua 1200 km đầu tiên mình ..."

    15:45:36 10/02/2014
    Qua 1200 km đầu tiên mình chạy , cũng trên nhiều loại đường (Hà nội, Sơn Tây, Thái bình, Nam định, Hải dương, Hưng yên v.v) và trong nhiều dịp (Lễ hội, ngày thường, ngày nghỉ v.v...) Mức tiêu thụ của Mirage khoảng 5.6 lit/100km. Hay đấy
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Sau khi chạy khoảng hơn 1 vạn chắc sẽ ổn định khoảng 5 - 5,2 l là OK rồi. Mình đi Pajezo Sport lúc đầu 8,2 - 8,5 về sau còn 7,5 - 7,7

09:48:52 28/02/2014