• Hyundai Accent 2012

    nguyễn hoàng oanh

    "so với Fiesta Titanium thì ..."

    14:08:08 15/04/2014
    so với Fiesta Titanium thì không bằng, fiesta chạy êm hơn và tiện nghi đầy đủ hơn
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

vậy mà Fiesta lại bán hok chạy , chắc khách hàng đánh giá và cảm nhận sai ???

11:05:51 14/04/2015