• Phạm Quang Anh

    "Sprinter 313 Đây là mẫu xe với tôi khá tốt sau 7 năm"

    11:19:59 14/06/2015
    Đây là mẫu xe với tôi khá tốt sau 7 năm Nhưng sau 7 năm tôi cần thay đổi xe mới nhưng không có xe mới thay thế.Tuy máy 129 mã lực nhưng đi đèo núi với tôi máy vẫn yếu.Vì chạy đèo núi nhiều nên khả năng di chuyển qua góc cua khá tốt và nếu hiểu về tính năng chủ động của xe sẽ xử lý chủ động trong các tình huống.Tiêu hao tiết kiệm nhất 74,6L/1075KM đường trường đóng 2 giàn điều hòa.Đèo núi từ 10 đến 14 lít/100km Thiết kế đã lỗi thời vì xe là thế hẹ thứ nhất còn thế giới đa ra thế hẹ thứ 3
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Rất tiếc khi Mercedes-Benz Việt Nam không còn phân phối dòng sản phẩm này nữa

00:05:59 15/06/2015