• Mitsubishi Pajero Sport 2012

    luphuchau

    "theo mình nghỉ hàng ghế ..."

    11:38:36 13/01/2014
    theo mình nghỉ hàng ghế thứ 3 không nên làm 2 cái bực 2 bên mà nên khoét lỗ như FT cho không gian rộng rãi..!!
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?