• KIA K3 2013

    Đặng Hồ Xuân Sơn

    "Tính tới thời điểm ..."

    01:28:43 08/08/2014
    Tính tới thời điểm tháng 7/2014 này thì K3 là một sự lựa chọn tốt nhất trong phân khúc tầm tiền này !
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?