• Honda Accord 2011

    Nguyễn Anh Vinh

    "Tôi  đã SD 1 em đời ..."

    18:58:38 01/07/2013
    Tôi  đã SD 1 em đời 2009 trong 2 năm. Đánh giá là đẹp, trẻ Trung và lái hay hơn camry nhưng vẫn ồn khi chạy nhanh. Ấn tượng máy 2.4 thôi mà rất bốc (hiện nay tôi đã đổi sang Acura MDX 2011 3.5 nhưng đạp ga không bốc ngay như Arcord mà có độ trễ - Tôi thích Arcord ở điểm này)
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?