• Mercedes-Benz A-Class 2013

    rongnho_vn

    "Ưu điểm: thương hiệu. ..."

    12:27:03 02/01/2015
    Ưu điểm: thương hiệu. nhược điểm: giá cao nội thất xấu tệ. những dòng thấp của thương hiệu sang cận với cao cấp thương hiệt bình dân không nên mua mà nên mua cao cấp nhất của thương hiệu bình dân. Mec thì phải dòng E trở lên, BMW thì seri 5, Audi thì A6 trở lên mới mua lên những ai không đủ tiền không lên có làm sang bằng thương hiệu của xe sang.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Đánh giá "rởm". Khuyến cáo không mua thì nên có bằng chứng về mặt kỹ thuật, hoặc giá tiền, chứ không phải lôi chuyện "sang chảnh" ở đây. Tôi có 100 tỷ, tôi mua chiếc này, không lẽ tôi phải cố làm "sang" với mấy bạn vay thêm một nửa tiền để mua chiếc xe 5 tỷ?

11:04:17 21/07/2016