• Mitsubishi Mirage 2013

    Hyundaimientrung

    "Xe chạy dọt, ít hao xăng, ..."

    15:30:20 25/06/2014
    Xe chạy dọt, ít hao xăng, giá xe thì hơi cao, giảm khoảng 40 triệu thì mua được.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?