• Honda City 2013

    Xe Cai tien

    "Xe cho Đô thị"

    18:37:36 05/05/2015
    Xe đi phù hợp đối với thành phố và đô thị, tiêu thụ nhiên liệu hợp lý, nội thất hơi nghèo nàn, mất điểm nhất là ghế bọc nỉ, và hàng nghế sau cố định không gập được, chán nhất là tựa đầu của hàng ghế sau!
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?