• Chevrolet Aveo / Gentra 2013

    mytrangnd

    "Xe đẹp ghê. Với tầm ..."

    10:46:59 29/10/2013
    Xe đẹp ghê. Với tầm tiền hơn 400 mà sở hữu em sedan này thì quá ổn! :)
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?