• Toyota Camry 2012

    Ha Kien

    "Xe đi rất chất, đi từ ..."

    14:07:14 21/10/2013
    Xe đi rất chất, đi từ Thái Nguyên lên Cao Bằng mà vẫn cảm thấy bình thường.    
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?