Nổi bật Chờ duyệt Veronica Nguyen đã viết bài này vào lúc 01:14:29 03/05/2016

Chevrolet Captiva 2016

Chuyên mục :

Tôi nhận xe được 1 tuần, chạy hơn 500km. Hơn 10 năm cầm lái, đây là chiếc xe mà tôi ưng ý nhất. Cảm ơn GM Việt nam đã cho tôi 1 chiếc xe vô ...

Nổi bật Chờ duyệt Veronica Nguyen đã viết bài này vào lúc 01:14:29 03/05/2016

Chevrolet Captiva 2016

Tôi nhận xe được 1 tuần, chạy hơn 500km. Hơn 10 năm cầm lái, đây là chiếc xe mà tôi ưng ý nhất. Cảm ơn GM Việt nam đã cho tôi 1 chiếc xe vô ...

Về đầu trang
DMCA.com Protection Status