i30 1.6 CRDi

/files/qsvpro.jpg

Number of gears:  

Engine: 1.60L

5 Hatchback
i30

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_i30_5152.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 1.60L

5 Hatchback
i30 1.6AT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/mrphucmydinh_qzt1343962852_7985.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 1.60L

5 Hatchback
i30

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/hyundai-i30_key_0_8146.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 1.60L

5 Hatchback

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/hyundai-i30_key_0_2643.jpg

Number of gears:  

Engine:

5 Hatchback

Bài viết mới xe Hyundai i30

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...