CLS350 BE

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_cls350_2012_149.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 3.50L

4 Sedan
CLS63 AMG

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/vietnamstarpmh_mercedes-cls-63-amg_2006.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 5.50L

4 Coupe
CLS 350 Shooting Brake

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/cls_350_shooting_698.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 3.50L

5 Coupe
CLS500 4Matic

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_mercedes_-_cls_2015_8240.jpg

Number of gears:  

Engine:

2

Bài viết nổi bật xe Mercedes-Benz CLS-class

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...