GLK300 4Matic

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_glk300_2013_2614.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 3.00L

5 SUV 5 chỗ
GLK300 4Matic

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_img_4883_0_8712.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 3.00L

5 SUV 5 chỗ
GLK220 CDI 4MATIC

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_5_98196_7732.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.15L

5 SUV 5 chỗ
GLK220 CDI 4MATIC Sport

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/automobile1_img_1997.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.15L

5 SUV 5 chỗ
GLK 250 4MATIC

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/mercedesphumyhung1_glk250_387.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.00L

5 SUV 5 chỗ
GLK 250 AMG 4MATIC

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/mercedesphumyhung1_250_amg_9905.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.00L

5 SUV 5 chỗ

Bài viết nổi bật xe Mercedes-Benz GLK-class

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...