V220 CDI Avantgarde

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/mercedes-benz-v-class_2015_1600x1200_wallpaper_01_5010.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.10L

7 7 chỗ đa dụng

Bài viết nổi bật xe Mercedes-Benz V-class

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...