• Mazda 3 2012

    xengua.sg

    "4 hốc gió phía trước ..."

    15:39:08 31/05/2014
    4 hốc gió phía trước chưa tương đồng, nhất là 2 hốc gió 2 bên hình tròn không được sang, nếu đồng bộ với 2 hốc gió ở giữa sẽ hoàn chỉnh. Hình như hãng cố tình tạo sự khác biệt (Mazda 2014 có cấu tạo hốc gió phía trước  đồng bộ, đẹp tuyệt vời)
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?