• Toyota Hilux 2012

    Nguyễn Hoàng Oanh

    "sự canh tranh với Ranger, ..."

    17:27:33 07/07/2014
    sự canh tranh với Ranger, mazda nhưng Hilux có phần kém hơn
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?