SƠN VÁ TỪNG PHẦN

Chỉnh sửa lúc: 10/04/2013

11 Cánh cửa trước, sau Cái 600.000 ₫ 800.000 ₫
12 Cánh cửa trước sau trên nẹp Cái 400.000 ₫ 600.000 ₫
13 Cánh cửa trước sau dưới nẹp Cái 250.000 ₫ 400.000 ₫
14 Ba đờ sốc trước, sau Cái 700.000 ₫ 800.000 ₫
15 Góc Đầu ba đờ xốc trước, sau 2 bên Cái 400.000 ₫ 600.000 ₫
16 Nắp ca bô trước Cái 900.000 ₫ 1.200.000 ₫
17 Cửa hậu (xe kiểu dáng SUV) Cái 650.000 ₫ 1.100.000 ₫
18 Hông sau trái, phải Cái 400.000 ₫ 800.000 ₫
19 Tai xe trái, phải Cái 450.000 ₫ 800.000 ₫
20 Ba bu lê trái, phải Cái 300.000 ₫ 600.000 ₫
21 Gương chiếu hậu Cái 100.000 ₫ 150.000 ₫
22 La răng (sơn một màu) Cái 150.000 ₫ 200.000 ₫
23 La răng (sơn pha hai màu) Cái 250.000 ₫ 350.000 ₫
24 Nẹp cánh cửa Cái 100.000 ₫ 200.000 ₫
25 Ốp cánh cửa trước Cái 200.000 ₫ 400.000 ₫
26 Ốp cánh cửa sau Cái 200.000 ₫ 400.000 ₫
27 Cột chữ A – B – C Cái 200.000 ₫ 350.000 ₫
28 Nắp cốp sau xe Sedan Cái 800.000 ₫ 1.000.000 ₫
 

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất