TECHKING_ ETADTE4

Chỉnh sửa lúc: 08/04/2013

ốp

SIZE

Mã lốp

IND
CODE

Xếp hạng

STAR
RATING 

Chiều rộng vành và vai

RIM WIDTH
&FLANGE

 

Chiều sâu gai

TREAD DEPTH

Kích thước lốp bơm hơi 

Tyre Inflated
 Dimension(mm)

Loại

Type

32nds

 

Chiều rộng tiết diện

SECTION WIDTH

Đường kính ngoài

OVERALL DIAMETER

in

mm

in

mm

in

mm

 

26.5R25

E4

☆☆

22.00-3.0

47

37

26.5

673

70.79

1798

TL

29.5R25

E4

☆☆

25.00-3.5

72

57

29.50

749

75.64

1921

TL

29.5R29

E4

☆☆

25.00-3.5

77

61

29.50

749

79.64

2023

TL

 

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất