LUX A2.0 tiêu chuẩn

https://files01.danhgiaxe.com/zxZC4yqQGU4vYmSDJqghra7WTRI=/fit-in/1280x0/20200518/danh-gia-xe-vinfast-lux-a2.0-18-124308.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 2.00L

5 Sedan
LUX A2.0 nâng cao

https://files01.danhgiaxe.com/np4j_BlZXM3m6-_Z_cDCqfxu4SI=/fit-in/1280x0/20210519/na-ng-cao-161454.jpeg

Number of gears:

Engine:

5 Sedan
LUX A2.0 cao cấp

https://files01.danhgiaxe.com/hohR8khiBMCSaWFbNIwLzQ7vLBo=/fit-in/1280x0/20210519/lux-a2.0-131519.jpeg

Number of gears:

Engine:

5 Sedan

Bài viết nổi bật xe Vinfast LUX A2.0

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...