Amply Pioneer GM - 5500

Chỉnh sửa lúc: 14/03/2013

Âm ly 2/1 kênh Bridgeable
760W Max
Tính năng
Công suất max :
2 kênh  x 250 W (4W)
1 kênh x 760 W (2W)
Công suất RMS :
2 kênh x 125W (4W)
2 kênh x 190W (2W)
1 kênh x 380W (4W)
Giải tần: 10 Hz - 50.000Hz
Tỷ lệ độ ồn : 95dB
LPF/HPF ( 80Hz, -12dB/oct.)
Ngõ vào RCA
Bass boot ( 50Hz, 0dB/+6dB/+12dB)
Có thể đấu Bridgeable 2/1 kênh
Độ méo tiếng : 0.03%
Kích thước : 265 x 62 x 346 ( mm)

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất