Camera hành trình FT-DR ZERO II

Chỉnh sửa lúc: 08/04/2013
Độ phân giải(Pixel) : 1
Thông số khác
Nguồn điện sử dụng : 12vol
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất