Cho thuê xe Ford laser(2004 -2005)

Chỉnh sửa lúc: 09/04/2013
Giá thuê trong ngày: 600,000 đ
Phụ trội ngoài giờ: 50,000 đ/h
Phụ trội quá 100 km: 4,000 đ
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất