Chốt mức khởi điểm đấu giá biển số ôtô 40 triệu, bước giá 5 triệu

Chuyên đề: Tin xe trong nước
Chỉnh sửa lúc: 16/11/2022

Chiều 15/11, Quốc hội quyết định giá khởi điểm và tiền đặt trước của một biển số ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, bước giá 5 triệu đồng.

Nghị quyết nêu rõ, biển số ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự...

Theo nghị quyết, Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số ô tô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá.

Biển số ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Hình thức đấu giá là trực tuyến.

Nghị quyết cũng nêu khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá.

Hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá thì biển số đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

Về một số ý kiến làm rõ biển số đẹp; không phát hành các biển số xấu theo dân gian có số cuối 49, 53; bổ sung đánh giá hiện trạng kho số, quy hoạch kho số, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đến nay không có căn cứ, cơ sở để xác định biển số đẹp hay xấu mà do cách nhìn nhận, quan niệm của mỗi người.

Việc đưa ra các tiêu chí để xác định danh mục biển số đẹp, số độc, số lạ là không khả thi, khó khăn trong quản lý. Do đó, Nghị quyết quy định theo hướng các biển số được tổ chức, cá nhân đăng ký lựa chọn sẽ đưa ra đấu giá.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023 và được thực hiện trong ba năm.

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất