Mirage CVT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/2014-mitsubishi-mirage-es-test-review-car-and-driver-photo-573125-s-original_587.jpg

Number of gears:

Engine: 1.20L

5 Hatchback
Mirage MT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/099422-2014-mitsubishi-mirage-review-by-steve-purdy.1-lg_6746.jpg

Number of gears: 5.00 cấp

Engine: 1.20L

5 Hatchback
Mirage RalliArt

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/ad_mazdavungtau_bg_ralliart_01a_2296.jpg

Number of gears:

Engine: 1.20L

5 Hatchback
Mirage MT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/carpixel.net-2017-mitsubishi-mirage-gt-us-36176-hd_8503.jpg

Number of gears: 5.00 cấp

Engine: 1.20L

5 Hatchback
MIrage CVT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/carpixel.net-2016-mitsubishi-mirage-38398-wide_1227.jpg

Number of gears:

Engine: 1.20L

5 Hatchback
Mirage MT 2020

https://files01.danhgiaxe.com/JB6SMXEB7rsVPsQfcS9UZifPcMw=/fit-in/1280x0/20200429/danh-gia-xe-mitsuishi-mirage-2019-21-120401-092521.jpg

Number of gears:

Engine: 1.20L

5 Hatchback
Mirage CVT Eco 2020

https://files01.danhgiaxe.com/Kb-DUVVZgqqC-VKcPtsoja2_gmg=/fit-in/1280x0/20200429/danh-gia-xe-mitsuishi-mirage-2019-21-120401-093019.jpg

Number of gears:

Engine: 1.20L

5 Hatchback
Mirage CVT 2020

https://files01.danhgiaxe.com/CUuD5OsQ2eBaVLJ1LmJQb-Cb8ks=/fit-in/1280x0/20200429/danh-gia-xe-mitsuishi-mirage-2019-21-120401-093336.jpg

Number of gears:

Engine: 1.20L

5 Hatchback
ATTRAGE MT 2020

https://files01.danhgiaxe.com/HfpNaoWDlMkYSgQHlO1Fg0A5_us=/fit-in/1280x0/20200429/mitsubishi-attrage-2020-2-101439.jpg

Number of gears:

Engine:

5 Sedan

Bài viết nổi bật xe Mitsubishi Mirage

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...