Xpander Cross

https://files01.danhgiaxe.com/eaIjOLyTKz_DyPn_FDYa-MiFel0=/fit-in/1280x0/20200719/danhgiaxe.com-mitsubishi-xpander-cross-2020-gia-670-trieu-viet-nam-22-121150.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 1.55L

7 7 chỗ đa dụng

Bài viết nổi bật xe Mitsubishi Xpander Cross

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...