Cayman S manual

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_cayman_s_9711.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 3.44L

2 Coupe
Panamera

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_panamera_3748.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 3.61L

4 Sedan
Cayman manual

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_cayman_3304.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 2.71L

2 Coupe
Cayman PDK

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_normal_(1)_857.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.71L

2 Coupe
Cayman S PDK

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_normal_3181.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 3.44L

2 Coupe

Bài viết nổi bật xe Porsche Cayman

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...