Thông bào khoá nick nguyen-dong-khoi

Chuyên đề: Cộng đồng
Chỉnh sửa lúc: 14/09/2013

Quyết định treo nick nguyen-dong-khoi (Salesman Luxgen) vì spam hàng loạt trong diễn đàn.

Nếu tiếp tục vi phạm, toàn bộ số điện thoại của thành viên này (090****868) sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi website danhgiaXe.

14/9/2013

BQT danhgiaXe.

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất