Thông báo khóa nick vanhiepauto

Chuyên đề: Cộng đồng
Chỉnh sửa lúc: 13/09/2013

Quyết định treo nick vanhiepauto (Salesman Hiệp - Mitsubishi Việt Hùng) vì spam hàng loạt trong diễn đàn.

Nếu tiếp tục vi phạm, toàn bộ số điện thoại của thành viên này sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi website danhgiaXe.

13/9/2013

BQT danhgiaXe.

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất