Trùng lặp tiêu đề

Chuyên đề: Cộng đồng
Chỉnh sửa lúc: 04/02/2013

Mình thấy hiện tại thẻ titledescription của các trang của từng hãng xe đang trùng lặp với trang chủ. Điều này sẽ mất lợi thế trên Google, không biết các bạn danhgiaxe đã quan tâm tới hay đang khắc phục chưa?

Tốt nhất nên viết bằng tay cho từng trang của từng hãng.

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Cám ơn bạn đã góp ý.

Đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành việc này đó.

10:01:11 04/02/2013


Loading...

Bài viết mới nhất