428i

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/evangelist_2014-bmw-428i-main-art_2034.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 2.00L

4 Coupe
Series 428i Coupe

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/2014-bmw-4-series-coupe-1_2799.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 2.00L

4 Coupe
4-Series 420i Convertible

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/bmw-4-series-convertible_5_4501.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 2.00L

4 Coupe

Bài viết nổi bật xe BMW Series 4

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...