X2 sDrive20i

https://files01.danhgiaxe.com/R_Ra0OzA7RH_AT4QkdiPLqIdkxo=/fit-in/1280x0/20181005/01-2018-bmw-x2-naias-kbb-151701.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.00L

5 SUV 5 chỗ

Bài viết nổi bật xe BMW X2

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...