CHUYỂN ĐỔI BẰNG VIỆT NAM SANG QUỐC TẾ (99 Quốc Gia)

Chỉnh sửa lúc: 10/04/2013

Thủ tục cần:

 

 

1.  6 ảnh 3×4

2.  Passport gốc (mượn tạm 2 ngày)

3.  Bằng lái gốc (mượn tạm 2 ngày)

4.  2 CMND photo

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất