XLS

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_danhgiaxeescape201002236.jpg

Number of gears:  

Engine: 2.30L

5 SUV 5 chỗ
Escape XLT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_ford_escape_2010_102_265.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 2.30L

5 SUV 5 chỗ
Escape XLS

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_img_8039_1665.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 2.30L

5 SUV 5 chỗ

Bài viết nổi bật xe Ford Escape

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...