Rio Hatchback GAT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_rio_hatchback_2012_9091.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Hatchback
Rio Sedan

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_rio_sedan_2012_7322.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Sedan
RIO Sedan MT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/2012-kia-rio-sedan-front-left-side-view_1060.jpg

Number of gears: 5.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Sedan
KIO sedan AT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/2014-kia-rio_100442986_h_6464.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Sedan
RIO Hatchback AT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/2014_kia_rio_side_view-1024x571_9349.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Hatchback
RIO Sedan AT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/-54617d5c1f7e7_8953.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 1.40L

4 Sedan
4DR MT

https://files01.danhgiaxe.com/cMx4ZMXfBY9RQFBzJud73emUNyQ=/fit-in/1280x0/20170112/gaz_a096a438bdd64e8aafce8d6bcaa2f084-105038.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Sedan
4DR AT

https://files01.danhgiaxe.com/dLg4IJ2q8MsPq5P7FxLok6baVws=/fit-in/1280x0/20170112/gaz_804274e53f8d4af9941dc9d11468f6e3-110257.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Sedan
5DR ATH

https://files01.danhgiaxe.com/pBMBL_EsGpXZsVgiWjhqy8R2Rss=/fit-in/1280x0/20170112/2016-kia-rio-sedan-2016-kia-rio-review-1-110657.jpg

Number of gears: 4.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Hatchback

Bài viết nổi bật xe KIA Rio